مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دارون‍ام‍ه‌ ه‍ا - ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دارون‍ام‍ه‌ ه‍ا - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ع‍طار اس‍رائ‍ی‍ل‍ی‌، داود ب‍ن‌ اب‍ی‌ ن‍ص‍ر
 
ناشر:
چ‍وگ‍ان‌
پ‍روه‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دارونامه گیاهی ایران
تهران پروهان   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شربت کده عطار هارونی ترجمه کامل همراه با توضیحات از کتاب منهاج الدکان و دستور الاعیان فی اعمال و تراکیب نافعه للابدان ابوالمنی بن نصر بن حفاظ الاسرائیلی الهارونی ( کوهین العطار ۶۵۸ هجری )
عطار اسرائیلی ، داود بن ابی نصر ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک