مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ح‍ی‍ان‌، اب‍اص‍ال‍ح‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
ت‍وک‍س‍ی‍ن‌ ب‍وت‍ول‍ی‍ن‍ی‍وم‌
 
پدیدآور:
ص‍ائ‍ب‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
دزف‍ول‍ی‍ان‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
 
ناشر:
ح‍ی‍ان‌، اب‍اص‍ال‍ح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سمی شفابخش به نام بوتاکس :جنبه های سمی و درمانی سم بوتولینوم همراه با اشکال بالینی بیماری و ویژگی های باکتری عامل بیماری
دزفولیان ، منوچهر ؛  تهران حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای انگلی در ایران :بیماریهای تک یاخته ای
صائبی ، اسماعیل ؛  تهران حیان ، اباصالح   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک