مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ارک‍وی‍ی‍دوز
ف‍ن‍ون‌ و روش‌ ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍ر، راب‍رت‌، ۱۹۵۰ - م‌
آم‍ل‍ی‌، ک‍اظم‌
 
ناشر:
ت‍ی‍م‍ورزاده‌: طب‍ی‍ب‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر علوم آزمایشگاهی بالینی
هر، رابرت ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭25‬,‭m692H.‬,‭1382‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سارکوئیدوز :کلیات بیماری همراه با گزارشی از ۳۱۰ مورد در ایران
آملی ، کاظم ؛  تهران تیمورزاده : طبیب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QZ‬,‭140‬,‭s325A.‬,‭1389‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک