مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
پدیدآور:
ف‍ه‍ی‍م‌ ی‍ح‍ی‍ای‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا، ۱۳۵۷-
 
ناشر:
ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی جایگاه و عملیاتی شدن تحقیقات علمی در کشور
فهیم یحیایی ، فریبا، ۱۳۵۷- ؛  شیراز تخت جمشید   ، ۱۳۹۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک