مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اف‍ش‍ار س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌
م‍غ‍ولان‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود
اف‍ش‍ار س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
 
ناشر:
روزن‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍زرگ‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍خ‍طوطات‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اخبار مغولان ( ۶۵۰-۶۸۳ ) در انبانه ملا قطب : از مجموعه خطی مورخ ۶۸۵ کتابخانه آیه الله العظمی مرعشی نجفی (قم )
قطب الدین شیرازی ، محمود بن مسعود ؛  قم کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی ، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی   ، ۱۱۴۳ق = .۲۰۱۰م = .۱۳۸۹.
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی سنتی مردم ایران : شامل طب سنتی ، گیاهان دارویی و آبهای معدنی
افشار سیستانی ، ایرج ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک