مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍وال‍ع‍لاج‌، ی‍وس‍ف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍اب‍ت‌ - درم‍ان‌
چ‍اق‍ی‌ - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
اب‍و ال‍ع‍لاج‌، ی‍وس‍ف‌
اب‍وال‍ع‍لاج‌، ی‍وس‍ف‌
 
ناشر:
ک‍ن‍وز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
۲۵۰وصفه للعلاج السمنه ...
ابوالعلاج ، یوسف ؛  قاهره کنوز   ، ۲۰۰۹م .=۱۴۳۰ ق . =۱۳۸۸ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
۲۵۰وصفه لمواجه الکسر بالغذا و الاعشاب ...
ابو العلاج ، یوسف ؛  قاره کنوز   ، ۲۰۰۹م .=۱۴۳۰ ق .=۱۳۸۸ ش .
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک