مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍ن‌ ع‍دی‍م‌، ع‍م‍ر ب‍ن‌ اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ح‍ل‍ب‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ع‍دی‍م‌ ، ع‍م‍ر ب‍ن‌ اح‍م‍د
اب‍ن‌ ع‍دی‍م‌، ع‍م‍ر ب‍ن‌ اح‍م‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، طب‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ک‍م‍ل‌
دار ال‍ف‍ک‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
الوصله الی الحبیب فی وصف الطبیات و الطیب
ابن عدیم ، عمر بن احمد ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسلامی و مکمل   ، ۱۳۸۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بغیه الطلب فی تاریخ الحلب
ابن عدیم ، عمر بن احمد ؛  بیروت دار الفکر   ، [۱۳۶۷]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک