مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا ، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ، ۴۲۸-۳۷۰ ق‌. ق‍ان‍ون‌ -- ن‍ق‍دو ن‍ف‍س‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا ، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ، ۴۲۸-۳۷۰ ق‌. ق‍ان‍ون‌ -- ن‍ق‍دو ن‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هفت رساله در حکمت و طبیعیات ( بر اساس چاپ قسطنطنیه - ۱۳۹۸ق -.قاهره ۱۹۸۹ م ( : )الرسالةالاولی فی الطبیعیات من عیون الاحکمة رسالة فی الاجرام العلویة رسالة فی القوی الانسانیة و ادراکاتها رسالة فی الحدود رسالة فی اقسام العلوم العقلیة)
ابن سینا، حسین بن عبدالله ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک