مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : اب‍ن‌ ج‍ل‍ج‍ل‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ان‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
پ‍زش‍ک‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ ج‍ل‍ج‍ل‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ان‌
 
ناشر:
م‍ع‍ه‍د ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و الاس‍لام‍ی‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍رس‍ال‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طبقات الاطباء والحکماء، پیشوایان و سرآمدان دانش پزشکی و فلسفه که از روزگار باستان تا پایان سده سوم درخشیده اند
ابن جلجل ، سلیمان بن حسان ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طبقات الاطبا و الحکما، تالیف ابی داود سلیمان بن حسان الاندلسی المعروف بان جلجل ، وهلیه تاریخ الاطبا و الفلاسفه ، تالیف اسحاق بن حنین
ابن جلجل ، سلیمان بن حسان ؛  بیروت موسسه الرساله   ، ۱۹۸۵م .=۱۴۰۵ ق .=۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طبقات الاطبا و الحکما
ابن جلجل ، سلیمان بن حسان ؛  فرانکفورت معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه   ، ۱۹۹۶م .=۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک