مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  فرهنگستان علوم پزشکی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۴۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ال‍ح‍اوی‌ رازی‌
ج‍اب‍ر ب‍ن‌ ح‍ی‍ان‌
زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌.
ق‍ان‍ون‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ک‍ش‍اورزی‌ - م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
 
پدیدآور:
ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ن‍ج‍م‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
ل‍ئ‍ال‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
اب‍ون‍ص‍ر ه‍روی‌، ق‍اس‍م‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌
ن‍ص‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
داروس‍ازی‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ پ‍ه‍ودا ب‍روخ‍ی‍م‌ و پ‍س‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فرانسه - فارسی : دارای تمام لغات و کلمات محاوره ای و.....
نفیسی ، سعید ؛  تهران کتابفروشی پهودا بروخیم و پسران   ، ۱۳۴۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارشاد الزراعه
ابونصر هروی ، قاسم بن یوسف ؛  تهران انتشارات امیر کبیر   ، [۱۳۴۶]
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
تاریخچه شیمی [ پایان نامه ]
لئالی ، جمشید ؛  تهران داروسازی   ، ۱۳۴۶-۱۳۴۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
شرح مختصری از قانون تصنیف بزرگ طبی شیخ الرئیس ...
نجم آبادی ، محمود ؛  ۱۳۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
کتاب حاوی رازی یا بزرگترین دایره المعارف طبی اسلامی
۱۳۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
از کیمیای جابر تا شیمی رازی
نصر، حسین ؛  ۱۳۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای دانشگاه تهران
دانشگاه تهران .موسسه انتشارات ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک