مرور الفبایی مرور الفبایی

  • فرهنگستان علوم پزشکی
مرور بر اساس :

عنوان
1     Face biometrics for personal identification : multi-sensory multi-moda   
2     Facial growth   
3     Facial growth and facial orthopedics   
4     Facial pain   
5     Facial palsy and its management in the Kitab al-Hawi of Rhazes.   
6     Facilitating quality improvement in primary health care by practice vi   
7     Factors associated with inappropriate hospitalization days in internal   
8     Factors associated with unjustified cesarean section in four hospitals   
9     Facts and Figures : 1999 World AIDS Campaign   
10     Faecal calprotectin and lactoferrin are reliable surrogate markers of   
11     Faecal calprotectin and lactoferrin as markers for monitoring disease   
12     Familial cancer control   
13     Families : crisis and caring   
14     Family-centered nursing in the community   
15     Family, friend or foe. Critical reaections on the relevance and role o   
16     Family life, reproductive health, and population education : key eleme   
17     Family medicine   
18     Family nursing : a nursing process approach   
19     Family planning   
20     Family planning : A global handbook for providers Evidence-based guida