نمایش منابع دیجیتال نمایش منابع دیجیتال

« بازگشت

كتابهاي منتشر شده ي فرهنگستان علوم پزشكي

مدارک
نمایش 40 - 21 از 46 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3
نام اندازه
زندگي نامه علمي دكتر فرشته معتمدي 9,100.5k
زندگی نامه علمی و مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت دکتر منوچهر دوائی 3,991.7k
سالمندی و مسائل سلامت مرتبط با آن، گروه سلامت .pdf 904.0k
سلامت معنوي.. چيستي و چرايي 2 1,109.6k
سلامت معنوی از دیدگاه اسلام 1.pdf 3,259.7k
سلامت معنوی همکاری های بین الملل.pdf 563.2k
سلامت معنوی: چیستی و چرایی.pdf 1,109.6k
سنجش اثر پژوهش در علوم پزشكي الگوها و روش ها 6,141.5k
سند برنامه ريزي و سامنادهي پژوهش هاي علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران 4,124.3k
سند جامع حمايت طلبي كنترل آلودگي هوا و كاهش تبعات آن بر سلامت 2,463.8k
سنگ كليه و مثانه 4,087.8k
شناخت و درمان افسردگي در فرهنگ ايراني 1,415.8k
فرهنگستان علوم پزشكي.. گزارش عملكرد چهار ساله (1392-1389) 1,922.9k
گزارش مطالعات و حمايت طلبي گروه علمي سلامت اجتماعي 3,731.0k
گزارش نهایی پروژه پژوهشی بانک اطلاعات انگل شناسی پزشکی ایران 3,111.6k
مجموعه گزارشات رصد شاخص هاي كلان سلامت اجتماعي 4,729.1k
مجموعه مقالات استاد دکتر سید ضیاالدین تابعی 10,902.0k
مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت دكتر علي اكبر ولايتي 14,724.0k
مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت دكتر فريدون عزيزي 4,806.5k
مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت دكتر محمدرضا محرري 3,542.5k
نمایش 40 - 21 از 46 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3