نمایش منابع دیجیتال نمایش منابع دیجیتال

« بازگشت

كتابهاي منتشر شده ي فرهنگستان علوم پزشكي

مدارک
نمایش 20 - 1 از 46 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3
نام اندازه
آژانس هاي سلامت محور سازمان ملل متحد در جمهوري اسلامي ايران.. وظايف و فعالي 917.4k
اچ ای وی/ ایدز: چشم انداز جهانی، منطقه ای و کشوری،گروه همکاری های بین الملل 1,259.7k
ادغام آموزش پزشكي و نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني در جمهوري اسلامي ايران 3,302.6k
اعتیاد: بررسی وضعیت فعلی و تاثیر آن بر سلامت و توسعه.pdf 2,292.3k
بررسی فراوانی و توزیع جغرافیایی نیروی انسانی دندان پزشکی کشور در سال 93 2,427.8k
برنامه راهبردي و اساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي ايران 1,766.6k
پژوهش در علوم پزشكي و بهداشت\16- پژوهش در علوم پزشكي و بهداشت 23,233.6k
تاريخچه رشته فيزيولوژي در ايران 2,921.7k
تاريخچه شروع و پيشرفت جراحي قفسه سينه در ايران 14,996.9k
تاريخچه فرهنگستان 1385 12,534.5k
جستاري در سلامت معنوي 1,029.8k
جشنواره علمي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران 9,216.2k
خطاهاي پزشكي و روش هاي پيشگيري از آن به مناسبت اولين همايش سال 1394 1,535.6k
خلاصه مطالعه تطبيقي مديريت بلايا در كشورهاي منتخب ارائه الگو براي ايران 4,966.1k
دايره المعارف ريشه شناختي واژه هاي پزشكي 4,412.2k
درآمدی بر سلامت معنوی.pdf 2,602.1k
دستاوردهاي كمي آموزش پزشكي تخصصي و فوق تخصصي و دوره هاي تكميلي تخصصي 14,128.1k
دستاوردهای آماری آموزش پزشکی 14,128.1k
راهكارهاي توسعه اخلاق پرستاري 835.4k
راهنماي مراقبت معنوي براي بيماران 3,997.5k
نمایش 20 - 1 از 46 نتیجه
تعداد در هر صفحه 20
از 3