معرفی کارمندان معرفی کارمندان

مدير انتشارات و اطلاع رسانی پزشكی: آقای دكتر محسن نوروزی نيا

مدير كتابخانه: خانم فاطمه رضايی افخم

معاون كتابخانه: خانم آزاده خواجوی خان

مسئول علم سنجي: خانم پريسا سپهرآرا

مسئول سازماندهي مواد و اطلاع رساني پزشكي: خانم هليا شهرابی

مسئول IT: خانم آزيتا خدابخش

مسئول نشريات: آقای قاسم محمديان