معرفی معرفی

كتابخانه فرهنگستان علوم پزشكی  از شهريور ماه سال 1391 آغاز به كار نموده است كه در اين مدت كوتاه بالغ بر  1800كتاب الكترونيك معتبر پزشكی به صورت تمام متن از سايت های مختلف دريافت و وارد برنامه جامع كتابخانه شده است. همچنين اطلاعات كتابشناختی و رده بندی بالغ بر 9500 عنوان كتاب چاپی و 1000 عنوان مقاله فارسي و لاتين، 30 عنوان مجله لاتين الكترونيكی وارد برنامه جامع كتابخانه شده است كه مراحل آماده سازی آنها نيز انجام گرفته است.

 

 

 

بخش‌های مختلف‌‌‌‌‌ كتابخانه عبارتند از : 

•        اطلاع رسانی پزشكی

•        مجموعه سازی و سفارشات

•        فهرستنويسی ،رده بندی و سازمان دهی مدارك

•        بخش تخصصی دائره المعارف پزشكی اسلامی

 

جستجو‌ي اطلاعات در برنامه‌ي جامع كتابخانه:

كاربر هنگام جستجوی منابع از طريق كليه‌ی پارامتر‌های زير مي تواند به مدرك مورد نظر دسترسی داشته باشد :

•         عنوان

•         موضوع

•         شابك (ISBN)

•         ويرايشگر

•         ناشر

•         سازمان

  و...

 

بخش تخصصی  دائره المعارف پزشكی اسلامی

منابع اين بخش در زمينه ی تاريخ پزشكی  دوره ی اسلامی است كه عبارت اند از:

•        4000 جلد كتاب در زمينه پزشكی سنتی ،گياه پزشكی ،كتاب های نسخ خطی

•        1800 كتاب الكترونيكی

•        2000عنوان مقاله

•        1500عنوان پايان نامه

•        1500برگ سند 

 

 بازگشت