مجموعه اهدایی آقای دکتر مرندی مجموعه اهدایی آقای دکتر مرندی

مجموعه اهدايي آقاي دكتر مرندي

             

1

تكامل و اختلالات تكاملي كودكان (پروانه كريم زاده )

           

2

رسانه وسلامت 1387

                 

3

كتاب راهنما مراقبت نوزادان (دكتر مرندي)

             

4

ترجمه دانش وبهره برداري از نتايج پژوهش 1387

           

5

برنامه ريزي اجرا و ارزشيابي برنامه هاي ارتقاي سلامت 1389

         

6

راهي به سوي توسعه سلامت استان1388

             

7

درسنامه ارتوپدي و شكستگيها (دكتر مرندي)

             

8

مجموعه مقالات وديدگاهها :نخستين نشست انديشه هاي راهبردي(الگوي اسلامي ايراني)1389

     

9

مجموعه مقالات عدالت :دومين نشست انديشه هاي راهبردي 1390

         

10

برنامه جامع آموزشي ديابت اكيوچك1388

             

11

سلامت وعوامل اجتماعي تعيين كننده آن 1387

             

12

مراقبت وتكامل دوران ابتداي كودكي 1388(2سري)

             

13

راهنماي كنترل بيماريهاي واگير دار در انسان (ترجمه)2008

           

14

اصول ومباني سياست ملي سلامت (مطالعه تطبيقي)1387

           

15

كودك آزاري وپيامدهاي آن

               

16

نوپديدي وباز پديدي بيماريها و سلامت حرفه هاي پزشكي 2009

         

17

مدارس مروج سلامت1381

               

18

آموزش هاي دوران بارداري و آمادگي براي زايمان 1388

           

19

مجموعه مقالات ارائه شده در كنگره سلامت رشد وتغذيه كودكان زير 2سال 1390

       

20

التجديد و الاجتهاد الفكري محذ الامام الخامنئي2011

           

21

دندانپزشكي خانواده (مرتضي ايماني )1384

             

22

درسنامه احياء نوزاد 1386

               

23

استراتژي مديريت سلامت ج.اول

               

24

مرور ساختار يافته و متا آناليز

               

25

بررسي روند وتحليل اسنادي اقدامات كشور جهت رفع محروميت وبر قراري عدالت در سلامت در طول سالهاي بعد از انقلاب 13جلد

 

 

 

 

 

 

 

26

سیاست ملی رشد و تکامل خردسالان

 

 

 

 

 

 

 

 

27

راهنمای جامع مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

 

 

 

 

 

 

 

 

28

راهبرد طب سنتی (سازمان جهانی بهداشت)

 

 

 

 

 

 

 

 

29

یادنامه همایش بین المللی بررسی آثار و احوال حکیم قطب الدین شیرازی

 

 

 

 

 

 

 

 

30

ادب الطبیب اسحق ابن علی الرهاوی

 

 

 

 

 

 

 

 

31

سند توسعه سلامت استان کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

32

بیمه سلامت پایه و یکسان برای همه ایرانیان

 

 

 

 

 

 

 

 

33

مقایسه هزینه های درمانی در استان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

34

مالیه عمومی برای دانشجویان علوم انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

35

مشکلات روانی اجتماعی در مبتلایان به عفونت اچ. آی. وی

 

 

 

 

 

 

 

 

36

اصول و فنون مشارکت مردم در سلامت

 

 

 

 

 

 

 

 

37

اصول و فنون حمایت طلبی در نظام سلامت

 

 

 

 

 

 

 

 

38

اصول و فنون مدیریت پروژه در نظام سلامت

 

 

 

 

 

 

 

 

39

اصول و فنون بازاریابی اجتماعی در نظام سلامت

 

 

 

 

 

 

 

 

40

ما روحانیون برای مواجهه با ایدز چه می توانیم بکنیم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

Health in all policies (Training manual)

 

 

 

 

 

 

 

42

 

Professor Alborzi clinical microbiology research center

 

 

 

 

 

 

 

43

National public health action plan for the detection prevention and management of infertiliti

 

 

 

 

 

 

 

44

     

The  Pediatric Clinics OF North America2001

             

45

     

Pediatrics Specialist Index2005

             

46

     

Primary Care Of The New Born 2001

             

47

     

Management Procedures On Call 2004

             

48

     

Current Pediatric Therapy 1999

             

49

     

Vaccines2008